Välkommen!

Balans finns till för dig som lider av depression eller har bipolär sjukdom (se om variationer under Våra diagnoser). Balans finns för närstående till personer med dessa diagnoser.

Vi är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser föreningen företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga. Föreningen arbetar intressepolitiskt tillsammans med systerorganisationer på lokal och regional nivå. Den hjälp vi erbjuder baserar sig på ett långt arbete med frågor som berör våra diagnoser samt våra egna erfarenheter som patienter och anhöriga.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller stöd. Vi erbjuder mötesplatser för människor som upplevt bipolär eller unipolär depression.Vi utgår från  att individen är en resurs och har kapacitet att finna vägar för återhämtning.

> Våra diagnoser

 

Flera skäl till att bli medlem i Balans:

Påverka samhället och stöd dina medmänniskor!

Balans hjälper människor i behov av information, stöd och hjälp. Vi gör det direkt via möten, via telefon, E-post.
Balans hjälper genom självhjälpsgrupper. Grupperna hjälper närstående/patienter till bättre liv.

Balans hjälper genom att föra fram patientens intressen i samrådsorgan inom vården och utbildar personal i hur patienter bör bli bemötta. Föreningen arbetar för att närstående i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.

Vi tillhandahåller ett ständigt växande bibliotek. Många böcker är skrivna av våra medlemmar och hjälper patienter, anhöriga och personal över hela landet att förstå och hantera affektiva sjukdomar. 

Fortsätt läsa…>

Till anhöriga

Balans är inte bara en patient organisation. Anhöriga utgör en stor av våra medlemmar. Det är ofta just anhöriga som kontaktar oss när deras nära och kära blir dåliga. Varje dag får vi samtal från uppgivna sambor, vänner, män och fruar, mammor, pappor, söner och döttrar. Frågorna är olika och ibland behöver man bara ett lyssnande öra.

Som anhörig är man ofta utelämnad. Mottagningar hänvisar till sekretess och saknar kunskap om var annanstans man kan få hjälp.

Fortsätt läsa… >